top of page

대표/건축사  소   호   덕

                   SO  HO  DEOG

(주)어라연 건축사사무소

(주)해안종합건축사사무소

(주)시상현건축사사무소 대표(前)

​(주)생활건축 종합건설   대표(現)

    하모니 건축사사무소 대표(現)

harmony_A_edited.jpg

JOIN IN MAIN PROJECT

bottom of page